Wtorek, 13 listopada 2018. Imieniny Arkadii, Krystyna, Stanisławy

Podziel się:

Podziel się:

Ostródzkie posłanki na Sejm Dzieci i Młodzieży.

Sejm Dzieci i Młodzieży to projekt edukacyjny, który ma kształtować postawy obywatelskie, szerzyć wśród młodzieży wiedzę o zasadach funkcjonowania polskiego Sejmu i demokracji parlamentarnej. W tym roku odbyła się jego XXIII sesja pod hasłem przestrzeni publicznej jako miejsca wolnego od symboli propagujących systemy totalitarne.

Województwo warmińsko- mazurskie reprezentowane było w SDiM przez 18 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, wśród których znalazły się dziewczyny z ostródzkiego Ekonomika: Anna Hinczewska oraz Katarzyna Sarna. Projekt realizowały przez prawie dwa miesiące pod kierunkiem p. Doroty Michowskiej. Przygotowały obszerną prezentację obejmującą dokumentację fotograficzną, filmową, wyniki swoich własnych badań i wielu wywiadów. „To, co dla mnie było najważniejsze w projekcie – komentowała Anna - to opinie mieszkańców Ostródy dotyczące procesów dekomunizacyjnych. Czasami były spokojne, wyważone, a czasami wyrażane w dość nerwowy sposób”. „Ludzie są świadomi konieczności zmian np. ulicy Łucji Anatolak, czy Jana Chomki - dodała Katarzyna- ale narzekają, że wiąże się to z kosztami, czy wprowadza zamieszanie”. Stąd we wnioskach z propozycjami nazw dla nowych ulic, czy ronda w Ostródzie większość ankietowanych skłaniała się do tych „bezosobowych” i - jak sami określali - „bezpiecznych” typu: Marsjańska, Księżycowa, Drogi Mlecznej, Biała albo Różowa.
Całość zebranych materiałów została wysłana do Instytutu Pamięci Narodowej, gdzie komisja składająca się z historyków wydała pozytywną opinię, dzięki której 29 maja 2017r. uczennice otrzymały z rąk Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego oraz Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Marka Nowackiego nominacje poselskie.
Obrady na Wiejskiej w budynku Sejmu RP, choć bardzo burzliwe, pozwoliły młodzieży na przyjęcie specjalnej uchwały. „To było dla nas wielkie przeżycie , żywa lekcja wiedzy o społeczeństwie, ale z przykrością oglądałyśmy późniejsze medialne doniesienia i opinie dorosłych, którzy określali nas wszystkich mianem „młodych z partyjnych bojówek”. My nie utożsamiałyśmy się z żadną partią, my badałyśmy przeszłość naszej małej Ojczyzny i jesteśmy z tego dumne” – jednomyślnie stwierdziły posłanki.
Artykuł został umieszczony przez naszego użytkownika na jego profilu: Dorota Michowska oraz opublikowany na portalu Ostróda: Ostródzkie posłanki na Sejm Dzieci i Młodzieży
Oceń artykuł:

(0)