Wtorek, 24 listopada 2020. Imieniny Emmy, Flory, Romana

Podziel się:

Podziel się:

Warmińsko-Mazurski Tydzień Kariery w tym roku odbywa się pod hasłem: „WIELOKULTUROWOŚĆ kapitałem przyszłości”

W ramach Warmińsko-Mazurskiego Tygodnia Kariery chcąc odpowiedzieć na pytania:

Warmińsko-Mazurski Tydzień Kariery w tym roku odbywa się pod hasłem: „WIELOKULTUROWOŚĆ kapitałem przyszłości”
W ramach Warmińsko-Mazurskiego Tygodnia Kariery chcąc odpowiedzieć na pytania:
 Jak pobudzać otwartość na inne kultury?
 Jaką wartość dla rozwoju społeczeństwa pełni różnorodność?
 Jak wygląda integracja kulturowa młodych migrantów w środowisku rówieśniczym?
 Czy młodzież jest przygotowana zawodowo i otwarta na międzynarodowy rynek pracy?
 Czym są kompetencje międzykulturowe i dlaczego są ważne dla rynku pracy?
 Jakie są zalety zróżnicowania kulturowego?
zaprosiliśmy pracownika Powiatowego Urzędu Pracy, na zajęcia do klas trzecich Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie. Pan Adrian Godlewski podczas spotkań omawiał następujące zagadnienia:
• kształtowanie pozytywnego stosunku do innych kultur
• ukazanie szans i możliwości tkwiących w różnorodnym środowisku
• ułatwienie komunikacji pomiędzy przedstawicielami różnych kultur
• ukazanie korzyści wynikających ze współpracy w międzynarodowym zespole
• wskazanie zalet szybkiej adaptacji cudzoziemców w kontekście społecznym, gospodarczym, zawodowym i edukacyjnym
• tworzenie warunków sprzyjających integracji osób z innych kultur.
Mamy nadzieję, że tematyka spotkań, bardzo aktualna w naszym regionie, wyczerpała zakres wiedzy i dostarczyła uczestnikom niezbędnych informacji na przewodni temat. Dziękujemy PUP za współpracę i wsparcie w działaniach doradztwa edukacyjno - zawodowego w szkole.
Jolanta Demczuk
Artykuł został umieszczony przez naszego użytkownika na jego profilu: LO I Ostróda
Oceń artykuł:

(0)